More for You is een integraal vastgoed adviesbureau. “De gebruiker centraal stellen”, is uitgangspunt van ons werk. Wat zijn hun wensen en behoeften? Hoe is de locatie te typeren? Wat past er op deze plek? Welke middelen zijn er beschikbaar? Al deze informatie is relevant voor ontwikkeling van vastgoed. More for You kijkt bij haar adviezen, ontwerpen en vastgoedontwikkelingen altijd vanuit vier aspecten: de markt, de ruimte, de bouwtechniek en de financiële middelen. Met de jarenlange in-huis ervaring en expertise op het gebied van consumentenonderzoek, 3D ruimtelijke ontwerpen, BIM-modelleren en bouwkosten krijgen wij al in een vroeg stadium een duidelijke kijk op rendement en risico van uw vastgoedontwikkeling.

More for You is een integraal, vastgoed adviesbureau én ontwerpbureau. Ons jonge team heeft maar één doel; hoe zorgen we voor een leefomgeving waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven. Bij ieder vastgoedvraagstuk wordt de productontwikkeling in elke stap vanuit vier invalshoeken benaderd: markt, geld, bouwen en ruimte. Wij maken gebruik van zelfontwikkelde en krachtige ICT-omgeving. Voor onze marktanalyses werken we met big data en consumentenprofielen. Ontwerpen doen we via BIM en altijd in 3D, met de klant samen aan onze design-tafel. More for You werkt klantgericht, integraal en transparant. Waar velen nu pas beginnen met consumentenonderzoek, BIM en 3D-ontwerpen, zit dit bij ons al meer dan 10 jaar in ons DNA verweven.

More for You adviseert en ontwerpt over alle fases van vastgoedontwikkeling. Van strategische visies tot productieontwerp. Door het toepassen van BIM en een Lean werkproces blijft informatie gedurende het hele proces beschikbaar voor onze opdrachtgevers en onze adviseurs. More for You werkt daarbij als co-createur met partijen samen. Maar als u wilt kunnen we de verantwoordelijkheid en het risico overnemen voor uw vastgoedontwikkeling. Geheel wat past bij de wensen van ú als klant. De producten die wij aanbieden zijn dan ook breed;

 • marktonderzoek en second opinions
 • gebiedsvisies en ontwikkelscenario’s
 • programma’s van eisen en functionele ontwerpen
 • technisch ontwerp
 • productie ontwerp
 • volledige ontwikkeling van uw project

 Dit doen wij bij woningbouw, zorgcomplexen, bedrijfsvastgoed en transformaties.

More for You werkt voor iedereen met een ontwikkeluitdaging. Een breed palet aan opdrachtgevers weet ons te vinden omdat ons team altijd samen met de opdrachtgever analyseert en ontwikkelt. Vanuit het proces, de locatie en de klant denken zit in ons DNA. Door gebruik te maken van consumentendata, doeltreffende technische middelen en duidelijke 3D visualisaties wordt snel duidelijkheid gegeven over functionaliteit en haalbaarheid van uw locatie. Dit maakt dat alle betrokkenen bij de ontwikkeling van uw vastgoed snel begrijpen wat kan. Van vastgoedprofessional tot zorgverlener, van bestuurder tot bewoner. More for You werkt onder andere voor:

 • ontwikkelaars
 • beleggers
 • gemeenten
 • corporaties
 • zorginstellingen
 • CPO’s
 • aannemers

Opdrachtgevers

More for You werkt voor iedereen met een ontwikkeluitdaging. Een breed palet aan opdrachtgevers weet ons te vinden omdat ons team altijd samen met de opdrachtgever analyseert en ontwikkelt. 
 

Projecten


Toon meer projecten